Mardi Mercredi Fou 14″

1 Pizza large 14″ + moyenne poutine + 2 pepsi Mardi & Mercredi Seulement

$25.95
Mardi Mercredi Fou 16″

1 Pizza extra-large 16″ Mardi & Mercredi Seulement

$19.95